Stichting

Queer Parkstad

heet u van harte welkom

Queer Parkstad is een queer-organisatie in de regio Parkstad
Waar iedereen zich zelf kan en mag zijn.

Queer is een overkoepelend begrip voor onder andere homoseksuele, lesbische, biseksuele, panseksuele, transgender, intersekse en non-binaire/genderqueer mensen. De term wordt meestal gebruikt om uit te leggen dat iemand zich niet thuisvoelt binnen de hetero- en gendernormen en zogeheten 'hokjes' in twijfel trekt.
Welkom op de website van Queer Parkstad-----Kijk op onze nieuwspagina voor het laatste nieuws-----Wil je Queer Parkstad steunen? Klik dan hier onder op de knop.

 

Wie zijn wij?

QUEER PARKSTAD is een queerorganisatie die zich inzet voor de hele regenboog community in Parkstad.

Laten we IEDEREEN met elkaar verbinden

Queer Parkstad richt zich op het welzijn van Queer personen door het organiseren van ontmoetingsmomenten waarop iedereen zichzelf kan zijn. De focus ligt daarbij op jongere, ouderen en andersoortige activiteiten. We willen ervoor zorgen dat een groter en divers aanbod komt van activiteiten die gericht zijn op de Queer-gemeenschap en haar sympathisanten in Parkstad. We organiseren diverse ontmoetingsmomenten in de regio Parkstad, die kunnen variëren van een ontmoeting van oudere Queer personen, ontmoeting voor queer asielzoekers, ontmoeting voor jongeren etc. etc. Het gaat om laagdrempelige activiteiten waar een breed publiek zich bij thuis kan voelen. Ook kunnen inwoners van Parkstad bij ons terecht voor meer informatie, enz.

Queer personen die zitten met vragen kunnen wij informeren en eventueel doorverwijzen naar QueerCare van COC Limburg

 

Wij willen ons graag even voorstellen

Laatste nieuws

Het bankje 2.0 staat weer bij de vijver in Schinnen.

 

Een bankje voor iedereen!

Zaterdag 25 november '23 was Queer Parkstad bij de opening van het 'bankje' in Schinnen. Burgemeester Eric Geurts en wethouder Levin de Koster van de Gemeente Beekdaelen verrichte de opening- handeling.

Naast de tekst " waarom moeilijk als het samen kan" staat ook art. 1 van de grondwet erop.

Art. 1

“Allen die zich in Nederland bevinden, worden in gelijke gevallen gelijk behandeld. Discriminatie wegens godsdienst, levensovertuiging, politieke gezindheid, ras, geslacht, handicap, seksuele gerichtheid of op welke grond dan ook, is niet toegestaan”.